Quercus faginea

Característiques : Roure de fulla petita. Roure valencià. Arbre de fins a 15 m d'alçada, de capçada ampla i escorça fissurada. Les fulles són ± coriàcies i rígides, amb lòbuls aguts i poc profunds; l'anvers és d'un verd clar i el revers és més clar encara (ja que té uns pèls asteriformes curts). Presenta marcescència, és a dir, les fulles seques no cauen i romanen a l'arbre durant l'hivern. Les flors són unisexuals i presenten un periant de 6 tèpals sepaloides soldats. Les flors masculines s'agrupen en aments, mentres que les femenines són solitàries i axil·lars. El fruit és una núcula protegida per una cúpula, anomenat gla.

Características :  Quejigo. Rebollo. Árbol de hasta 15 m de altura, de copa ancha y corteza fisurada. Las hojas son ± coriáceas y rígidas, con lóbulos agudos y poco profundos; El haz es de un verde claro y el envés es más claro aún (ya que tiene unos pelos asteriformes cortos). Presenta marcescencia, es decir, las hojas secas no caen y permanecen en el árbol durante el invierno. Las flores son unisexuales y presentan un perianto de 6 tépalos sepaloides soldados. Las flores masculinas se agrupan en amentos, mientras que las femieninas son solitarias y axilares. El fruto esuna núcula protegida por una cúpula, llamado bellota.

Examine también estas categorías: Arboris, PLANTAS_AUTOCTONAS__MEDITERRANEAS