Quercus ilex ssp "ilex"

Característiques : Aquesta alzina té la fulla allargada, verd fosc per l'anvers i amb molts de nervis (més de 8 parells) al revers. Aquest caràcter la diferencia de la subsp. ballota que tenen les fulles més arrodonides, de color verd grisenc per l'anvers i grisa amb pocs nervis al revers. De tota manera la gran variabilitat de la morfologia de les fulles sempre fa difícil la identificació. És l´arbre espanyol més representatiu. Arbre de gran valor ornamental. Origen: Contorn de la regió mediterrània

Características : Esta encina tiene la hoja alargada, verde oscuro por el haz y muchos nervios en el envés (más de ocho pares). Este carácter la diferencia de la subsp. ballota que tiene las hojas más redondeadas, de color verde grisáceo por el haz y gris con pocos nervios por el envés. De todos modos, la gran variabilidad en la morfología de las hojas siempre hace difícil su identificación: Es el árbol español más representativo. Árbol de gran valor ornamental.

Origen : Contorno de la región mediterránea

Examine también estas categorías: Arboris, PLANTAS_AUTOCTONAS__MEDITERRANEAS