Spartium junceum

Característiques : Ginesta, Ginesta vera. Ginestera, herba de ballester. Arbust alt, pot arribar a fer cinc metres, molt ramificat amb branques amb aspecte junciforme: verdes i aparentment sense fulles. De fet les fulles són petites i lanceolades o lineals i cauen ràpidament. Les flors són grans de més de dos centímetres d'un groc molt viu, surten a la part de dalt de les branques i fan inconfusible a aquesta espècie. A més la reconeixerem perquè el calze sembla format per una sola peça, sense dents, que abraça la flor per baix i s'obre per dalt. Els fruits són uns llegums molt comprimits que es tornen negrosos al madurar. Pot florir a diferents moments de l'any però la florida principal es dona al final de la primavera. Aquesta espècie no és pròpia de la nostra flora, malgrat és d'origen mediterrani, és plantada amb freqüència a les autopistes i s'ha naturalitzat a molts d'indrets de les illes colonitzant torrents i garrigues a prop de les carreteres.

Características : Canarios. Gayomba. Genista de España. Hiniestra. Retama de flor. Retama de los jardines. Retama macho. Arbusto alto, que puede alcanzar los 5 m de altura, muy ramificado con ramas de aspecto junciforme: verde y aparentemente sin hojas. De hecho las hojas son pequeñas y lanceoladas o linares y se caen rápidamente. Las flores son grandes de más de 2 cm, de color amarillo muy vivo que crecen de la parte superior de las ramas y que hacen inconfundible a esta especie. Además la reconocemos porque el cáliz parece estar formado por una sola pieza, sin dientes, que abraza la flor por debajo y se abre por arriba. Los frutos son unas legumbres muy comprimidas que se vuelven de color negro al madurar. Puede florecer en diferentes momentos del año aunque la floración principal se da a finales de primavera. Esta especie no es propia de nuestra flora, aunque sea de origen mediterráneo, se planta con frecuencia en las autopistas y se ha naturalizado en muchas zonas de las islas colonizando torrentes y matorrales cercanos a carreteras. 

Examine también estas categorías: Arbustives, PLANTAS_AUTOCTONAS__MEDITERRANEAS